Demo Student
Tamamlanan : %0
Zaman: 0 dk
Türkçe Matematik Fen Bilimleri
Önizleme

Türkçe


İlk soruyu görmek için butona tıklayın
Türkçe / Text

Soru 1

Metnin tamamını okuyabilmek için metin üzerine tıklayınız.

Metinden ve kendi yaşantınızdan yola çıkarak "Buluş yapmak insanlık için önemli bir iştir." tezini iki farklı gerekçe gösterip doğrulayınız.
Türkçe / Drag and Drop

Soru 2

Aşağıda bazı canlılar ve bu canlılara ait özellikler verilmiştir.

Geko kertenkelesi
Balina
Natilius
Mürekkep balığı

Geko kertenkelesi: Ayak parmaklarında binlerce minik saçaktan oluşan kısa tüycükler bulunur. Bu tüycükler sayesinde duvara tırmanabilir hatta tavanda bile yürüyebilir.

Balina: Çift bölmeli, geniş bir kuyruğa sahiptir. Bu kuyruk aşağıdan yukarıya kıvrılarak yüzmesini ve hızlı dalış yapabilmesini sağlar.

Natilius: Suya dalmak istediğinde vücudunda bulunan içi boş odacıkları su ile doldurur, yüzeye çıkmak istediğinde ürettiği bir gazı dalış hücrelerine pompalar ve suyun boşalmasını sağlar.

Mürekkep balığı: Cep benzeri iki açıklıktan aldığı su, kuvvetli kaslardan oluşan esnek bir torbaya alınır ve kasların kasılmasıyla kesedeki su hızla atılır, 32 km’ye varan hızla düşmanlarından kaçabilir.

Yandaki canlılardan esinlenilerek geliştirilen ürün isimleri aşağıdadır. Bu ürünlerin hangi canlıların özelliklerinden esinlenilerek tasarlandığını tahmin edip soldaki canlı isimlerini sürükleyerek geliştirilen ürün ile eşleştiriniz.

Türkçe / Text

Soru 3

Yandaki soruyu dinlediğiniz "Orijinal Mikrop" adlı metne göre cevaplayınız.
İnsanlık adına hizmet etmeye ant içilen doktorluk mesleğini yapan bu profesörün hastasını körlük noktasına getirmesinin nedeni sizce ne olabilir?
Türkçe / Table check

Soru 4

Tabloda yer alan aşağıdaki davranışlardan hangilerinin "mesleki yozlaşmaya örnek" olabileceğini işaretleyerek (√) belirtiniz.

Davranış Mesleki Yozlaşma Mesleki Yozlaşma Değil
Pazarda seçmece yok, deyip çürük domatesleri düzgünleriyle birlikte tartıp satmak
Sattığı defolu malı "Satılan mal değiştirilmez." deyip değiştirmemek
Manavdan alınan bir kiloluk meyvenin tartının bozuk olmasından dolayı eksik tartılması
Bilim insanlarının havyanlar üzerinde deney yapması

Matematikİlk soruyu görmek için butona tıklayın
Matematik / Multiple Choice

Soru 1

Bilgi: Saymanın temel prensiplerinden “çarpma yoluyla sayma” hızlı toplama anlamına gelir. Örneğin, kaç tane iki basamaklı sayı olduğu “çarpma yoluyla sayma” kullanılarak aşağıdaki gibi bulunabilir.

AB iki basamaklı bir doğal sayı ise,

A yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 9 tane rakam yazılabilir.

B yerine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 tane rakam yazılabilir.

Dolayısıyla 9.10 = 90 tane iki basamaklı AB doğal sayısı vardır.

Bir öğrenci üç basamaklı sayıları aşağıdaki yöntemle iki basamaklı olarak kodlamaktadır.

  • Sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplanması ile elde edilen sayının 10 ile bölümünden kalan sayı, kodun onlar basamağını oluşturacaktır.

  • Sayının onlar basamağındaki rakamının karesinin birler basamağındaki rakamı, kodun birler basamağını oluşturacaktır.

  • Kodun basamaklarında sıfır rakamı bulunmayacak, sıfır elde edildiğinde sıfır yerine 1 yazılacaktır.

Verilenlere göre kaç farklı kod yazılabilir?

Matematik / Multiple Choice

Soru 2

Bilgi: Saymanın temel prensiplerinden “çarpma yoluyla sayma” hızlı toplama anlamına gelir. Örneğin, kaç tane iki basamaklı sayı olduğu “çarpma yoluyla sayma” kullanılarak aşağıdaki gibi bulunabilir.

AB iki basamaklı bir doğal sayı ise,

A yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 9 tane rakam yazılabilir.

B yerine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 tane rakam yazılabilir.

Dolayısıyla 9.10 = 90 tane iki basamaklı AB doğal sayısı vardır.

Bir öğrenci üç basamaklı sayıları aşağıdaki yöntemle iki basamaklı olarak kodlamaktadır.

  • Sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplanması ile elde edilen sayının 10 ile bölümünden kalan sayı, kodun onlar basamağını oluşturacaktır.

  • Sayının onlar basamağındaki rakamının karesinin birler basamağındaki rakamı, kodun birler basamağını oluşturacaktır.

  • Kodun basamaklarında sıfır rakamı bulunmayacak, sıfır elde edildiğinde sıfır yerine 1 yazılacaktır.

Verilenlere göre kodu 41 olan kaç tane üç basamaklı sayı vardır?

Matematik / Text

Soru 3

Buna göre, 6 hafta sonunda kaç maç berabere sonuçlanmıştır?

Fen Bilimleriİlk soruyu görmek için butona tıklayın
Fen Bilimleri / Drawing

Soru 1

Soruyu sol taraftaki deney düzeneğinde verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

M musluğu açılarak X asit çözeltisinin üzerine bir miktar Z asit çözeltisi ilave ediliyor. Kapta oluşan çözeltinin pH değerinin zamanla değişimini gösteren grafiği çiziniz.

Fen Bilimleri / Multiple Choice

Soru 2

Soruyu sol taraftaki deney düzeneğinde verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

X, Y ve Z çözeltilerinden eşit hacimde alınarak bir kapta karıştırılıyor. Kapta oluşan karışıma kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları yarıya kadar batırılıyor. Turnusol kâğıtlarının son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
               

Fen Bilimleri / Drawing

Soru 3

Işık ışınları saydam ortamlarda ilerleyebilir. Bu saydam ortamların yoğunlukları değiştikçe ışık ışınlarının ilerleme hızında da değişim gözlenir. Ortam yoğunluğunun artması ışık ışınlarının hızının azalmasına, ortam yoğunluğunun azalması ise ışık ışınlarının hızının artmasına sebep olur. Işık ışınları, bu sebebe bağlı olarak yoğunlukları farklı saydam ortamlar arasında geçiş yaparken doğrultusunu değiştirir. Bu olaya kırılma denir.

Tek renkli bir ışık ışınının K, L ve M saydam ortamlarındaki ilerleme hızları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

Verilen bilgiye göre, aşağıdaki şekilde tek renkli I ışık ışınının K, L ve M saydam ortamlarından geçişleri nasıl olabilir? Şekil üzerinde çizerek gösteriniz.
Fen Bilimleri / Text

Soru 4

-
Mert: Dünya’dan bakan bir gözlemci gök cisimlerini aslında bulundukları yerlerde değil, bulundukları yerlerden daha uzaktaymış gibi görür.

Nazlı: Dünya’dan bakan bir gözlemci gök cisimlerini tam oldukları yerde görür.

Animasyonda verilen bilgiye göre bu öğrencilerden hangisinin çıkarımı doğrudur? Nedenini yazınız.

Fen Bilimleri / Text

Soru 5

Işık ışınları saydam ortamlarda ilerleyebilir. Bu saydam ortamların yoğunlukları değiştikçe ışık ışınlarının ilerleme hızında da değişim gözlenir. Ortam yoğunluğunun artması ışık ışınlarının hızının azalmasına, ortam yoğunluğunun azalması ise ışık ışınlarının hızının artmasına sebep olur. Işık ışınları, bu sebebe bağlı olarak yoğunlukları farklı saydam ortamlar arasında geçiş yaparken doğrultusunu değiştirir. Bu olaya kırılma denir.

Tek renkli bir ışık ışınının K, L ve M saydam ortamlarındaki ilerleme hızları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

Mert: Dünya’dan bakan bir gözlemci gök cisimlerini aslında bulundukları yerlerde değil, bulundukları yerlerden daha uzaktaymış gibi görür.

Nazlı: Dünya’dan bakan bir gözlemci gök cisimlerini tam oldukları yerde görür.

Desteklediğiniz çıkarıma bağlı kalarak sizin de buna benzer durumları örnekleyebileceğiniz iki olayı nedenini belirtilerek yazınız.